KAYIT BİLGİLERİ

2017-2018 eğitim öğretim yılında okulumuza;

  • Okul öncesi, 1, 2, 3. sınıflar için Psikolojik Danışma ve Rehberlik(PDR) görüşmesi ile
  • İlkokul 4, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için “Giriş Sınavı” ile

öğrenci alınmaktadır.

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerimizden İstenen Belgeler:

  • Kayıt Formu (Matbu, okul tarafından verilecek),
  • Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Öğrencinin 6 adet fotoğrafı,
  • Velinin 2 adet fotoğrafı ( Her bir öğrenci için),
  • Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıca yeni tarihli ikametgah tezkeresi