EĞİTİM ÖĞRETİM ANLAYIŞI

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM ANLAYIŞI

Türk Eğitim Derneği Okullarında;

• Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,

• Öğrenci merkezli,

• Ulusal değerleri esas alan,

• Evrensel bakış açısına sahip,

• Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,

• Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,

• TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,

• Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.

TED NEDEN OKUL AÇAR?

Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inanır ve Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için;

• okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek,

• maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek amacıyla okullar açar.

TED OKULLARI NASIL BİREYLER YETİŞTİRİR?

Türk Eğitim Derneği Okulları;

• Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,

• Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,

• En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,

• Yüksek ahlaklı,

• Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,

• Çevreye duyarlı,

• Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

• Bilimsel düşünen,

• Empati kuran ve farklılıklara saygılı,

• İletişim becerileri kazanmış,

• Özgüveni yüksek,

• Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,

• İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş,

• Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,

• Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir.

Tüm Hakları Saklıdır © 2016 TED Sivas Koleji - Yazılım: ABM Grafikevi